Institut Quimic de Sarrià-U. Ramon Llull

http://www.iqs.edu/

Universitat Politecnica de Catalunya (ETSEIB)

http://www.etseib.upc.edu/

Universitat Politecnica de Catalunya (ETSETB)

http://www.etsetb.upc.es/

Universidad Del Pais Vasco San Sebastian

http://www.ehu.es/

Universidad Complutense de Madrid

http://www.ucm.es/

Universidad Politecnica de Madrid (ETSII)

http://www.etsii.upm.es/

Universidad Rovira I Virgili

http://www.urv.cat/

Universidad de Granada (ETSI Informatica)

http://etsiit.ugr.es/